Připravíme pro Vás kompletní podklady pro podání žádosti v rámci programu „Zelená úsporám“.

Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).
Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard.
Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla v rodinných a bytových domech.
Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto zdrojů v novostavbách.
V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.


V rámci programu Zelená úsporám jsme úspěšně zpracovali a ve spolupráci s dalšími projekčními a montážními společnostmi podali již více jak 40 žádostí o dotaci.

Nejvíce žádostí bylo podáno v oblastech: A- úspora energie na vytápění (zateplení), C.3.1. a C.3.2 – instalace solárních termických kolektorů, dále pak v oblasti C.1.1 – výměna neekologických zdrojů vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
Své služby poskytujeme také řadě montážních firem, které tak naším prostřednictvím mohou nabídnout svým zákazníkům kompletní služby spojené s instalací technologií spadajících do oblasti "Zelených úspor" – od projektového návrhu až po vlastní podání žádosti o dotaci.
Státní fond životního prostředí ČR i nadále poskytuje příspěvek na vypracování projektové dokumentace nutné pro podání žádosti o dotaci.
Máte-li zájem o další informace ohledně programu "Zelená úsporám", nebo potřebujete-li vypracovat dokumentaci včetně všech požadovaných formulářů pro podání žádosti o dotaci, kontaktujte nás.