Poskytované služby:

Projekce administrativních, bytových i průmyslových staveb, případně jejich stavebních částí, statických výpočtů, požárního zabezpečení, vytápění, vnitřních i venkovních plynovodů, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod domovních i obecních, elektroinstalací.

Projekční metody

Uvědomujeme si, že objekt, který bude vyhovovat Vašim přáním, může vzniknout pouze při spolupráci s Vámi. Naše projekční kancelář kompletně zpracuje projektovou dokumentaci a nabízí klientům aktivní účast při úpravách objektu ještě v projektové fázi. Využíváme nejmodernějších projekčních postupů, celý proces je zpracováván na počítači. Projekční fázi věnujeme maximální pozornost, protože víme, že se při ní rozhoduje o kvalitě objektu, a do značné míry i o Vaší konečné spokojenosti.
Osazení stavby do terénu je prováděno s maximální citlivostí. Výpočetní technika, kterou používáme, Vám umožní spolupodílet se na projekci stavby, případně upravovat typový projekt.

Individuální přístup

Každý objekt z naší projekční kanceláře je svým způsobem originálem. Každému klientovi se v naší společnosti věnujeme individuálně, a proto nedoporučujeme cestou (dříve možná) laciných typových projektů, které je třeba ještě dopracovat o osazení do terénu včetně napojení na inženýrské sítě atd…). Klient má možnost zapracovat do projektu vlastní představy o celkovém vybavení (podlahové krytiny, okna, dveře, rozvody elektrické sítě, rozvod PC sítě, venkovní příprava na bazén atd….).
Nad rámec individuálních projektů Vám můžeme pomoci s projekty různého rozsahu v oboru pozemního stavitelství, statických výpočtů, požárního zabezpečení, vytápění, vnitřních i venkovních plynovodů, vodovodů a kanalizací, čistíren odpadních vod domovních i obecních, elektroinstalací.

Inženýrská činnost

Výstavba jakékoli stavby se neskládá pouze ze zpracování projektové dokumentace, ale je třeba vyřídit mnohé administrativní úkony, které vyústí v pravomocné nabytí stavebního povolení, případně ohlášení stavby, jejichž obdržení je nutné pro zahájení stavby.
Naše projekční kancelář poskytuje klientům kompletní servis spočívající ve vypracování studie, projektu pro územní řízení a stavebního povolení, v případě zájmu nabízíme i prováděcí dokumentaci. Vyřízení stavebního povolení je samostatnou činností, která nijak nesouvisí s projektovou činností a klient si ji může zařídit sám. Složitost vyřízení stavebního povolení a jeho náročnost záleží na tom, na jakém místě a v jaké lokalitě Váš dům bude stát.
Současně za Vás naše projekční kancelář vyřídí vynětí ze zemědělského a půdního fondu, zajistí radonový průzkum pro zjištění stupně radonového rizika a zajistí veškeré geodetické práce a činnosti s tím spojené.

Přejeme si, abyste měli s Vaší novostavbou co nejméně starostí.

Předprojektová příprava

Projektová příprava

Příprava a realizace stavby