Komplexní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí od návrhu až po vyřízení všech povolení, včetně stavebního dozoru.

Architektonická kancelář UNIPROJEKT - zahájila svou činnost v roce 1990. V počátcích se zaměřila na návrhy a projekty rodinných domů a drobných podnikatelských objektů. V současnosti pracuje v oblasti rodinných, občanských a průmyslových staveb.
Jsme architektonická kancelář, která je spolehlivým partnerem při komplexní projektové a inženýrské přípravě Vašich záměrů.

Profesní struktura týmu
Jádrem firmy je zkušený a osvědčený autorský tým architektů a stavebních inženýrů, úzce spolupracující se skupinou projektantů dílčích specializací (statika, zdravotechnika, plynoinstalace, vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, elektroinstalace atd.). Celá projektová skupina pracuje obvykle v počtu 5-10 projektantů v závislosti na rozsahu a složitosti řešené problematiky každé jednotlivé zakázky.

Cíl společnosti
Hlavním cílem společnosti AK- UNIPROJEKT je vysoká úroveň poskytovaných služeb a to včetně formální stránky věci. Konstruktivní komunikace s investory i se všemi spolupracovníky je pro nás samozřejmostí a považujeme ji za základ dobrého výsledku společné práce.